chấn bán dẫn

Việt Nam sắp soán ngôi trung tâm sản xuất chip thế giới của Trung Quốc?

Bảo Trâm - 2022-10-18 12:25:34
Trang Strait Times vừa có bài viết nhận định Việt Nam đang có cơ hội trở thành trung tâm sản xuất chip của thế giới, soán ngôi “công xưởng thế giới” của...