chaebol Hàn Quốc

Một chaebol Hàn Quốc đặt tương lai 100 năm tới tại Việt Nam

Hạ Băng - 2023-06-24 15:14:12
Cùng với Samsung và LG, chaebol này đã đầu tư hơn 20 năm tại Việt Nam với tổng số vốn khoảng 20.000 tỷ Won (3,5 tỷ USD). Chủ tịch Tập đoàn Hyosung Cho Hyun Joon. Chiều...