cha mẹ

Từ nay, 7 trường hợp sẽ không được thừa kế nhà, đất từ cha mẹ, cho dù là con ruột

Bích Ngân - 2023-11-10 10:03:37
Các cá nhân có quyền được hưởng phần di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, con sẽ không được thừa kế...