CEO Phùng Anh Tuấn

Bất ngờ với vốn góp ban đầu chỉ vài triệu đồng của CEO Phùng Anh Tuấn tại F88

Bảo Ngọc - 2023-03-14 16:12:30
Là người sáng lập, điều hành hoạt động chuỗi hàng trăm cửa hàng cầm đồ F88 hàng ngàn tỉ đồng nhưng số vốn góp ban đầu của CEO Phùng Anh Tuấn vào Công...