cdc bình phước

Cách hết chức vụ trong Đảng của giám đốc CDC Bình Phước vì liên quan đến Việt Á

2022-03-12 22:05:51
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy bộ phận CDC tỉnh này nhiệm kỳ 2020 – 2022 bằng hình thức khiển trách và cách...