cây xanh Hà Nội

Khởi tố, bắt giam Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội

2022-01-20 20:04:21
Chủ tịch Công ty Công viên cây xanh Hà Nội  Vũ Kiên Trung đã vi phạm trình tự, thủ tục đặt hàng dịch vụ công ích, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định, gây thiệt...