cầu long biên

Mặt cầu Long Biên rách, thủng, Bộ Giao thông ‘nợ’ kinh phí duy tu, sửa chữa

2021-04-09 15:07:42
Là cầu đường sắt huyết mạch và có ý nghĩa lịch sử nhưng một điều ít ai có thể nghĩ rằng, 4 tháng đầu năm cầu Long Biên chưa được giải ngân kinh phí duy...