cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

TP.HCM ký tiếp nhận tài trợ cầu đi bộ hơn 1.000 tỉ đồng

Đông Duy - 2023-12-04 10:31:17
Sáng nay 4-12, TP.HCM chính thức ký tiếp nhận tài trợ cầu đi bộ hơn 1.000 tỉ đồng từ Nutifood. Công trình sẽ khởi công ngày 30-4-2025. Phối cảnh cầu đi bộ qua...