cầu Cần Giờ

6 phương án xây cầu 10.500 tỷ đồng nối Cần Giờ – Nhà Bè

Đông Duy - 2023-11-17 13:47:28
Trong 6 phương án, tư vấn đề xuất xây cầu Cần Giờ nối đường 15B ở Nhà Bè rồi vượt sông qua huyện đảo với chiều dài 7,3 km, tổng vốn hơn 10.500 tỷ đồng. 6...