Casa C-295

Vận tải cơ Việt Nam đang sở hữu có thể hoán cải thành cường kích

2021-02-21 05:08:23
Tập đoàn Airbus vừa cung cấp gói nâng cấp cho phép biến những vận tải cơ C-295 thành cường kích hạng nặng. Tập đoàn Airbus Defence & Space đã ký thỏa thuận...