Cáp quang AAG

Tuyến cáp quang AAG lại gặp sự cố

2021-07-19 21:16:16
Sự cố trên tuyến cáp quang AAG khiến tốc độ Internet từ Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng. Theo một nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) tại Việt Nam, tuyến cáp...