cấp phép

Vẫn chưa thể phê duyệt vaccine Nano Covax

2021-09-28 18:53:11
Đại diện Hội đồng tư vấn ngày 28/9 cho biết, chưa nhận được các hồ sơ cập nhật của nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Nano Covax. “Do chưa nhận được hồ sơ...