cấp giấy phép lái xe
Chuyên môn của Bộ Công an không đến lượt RFA đánh giá
Đặng Trường - 2020-09-23 23:57:25
Cách đây vài tháng, trong dự thảo Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đã có đề xuất chuyển việc sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Bộ Giao...
Một bộ luật giúp người dân hưởng lợi
Thế Khoa - 2020-09-16 17:15:12
Chính phủ vừa có tờ trình Quốc hội dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó thống nhất việc tách Luật Giao thông đường bộ 2008...
Đọc nhiều