cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây
Cao tốc 12.500 tỷ Phan Thiết – Dầu Giây dần hình thành
2021-05-10 08:01:07
Khởi công từ tháng 9/2020, cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đang dần hình thành. Trên công trường gói thầu số 3 qua tỉnh Đồng Nai, việc thi công diễn ra khẩn trương. Gói...
Đọc nhiều