cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đẩy nhanh tiến độ

2022-03-23 14:50:38
Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai có 4 mũi thi công cầu và 6 mũi thi công đường. Tất cả đều trong giai đoạn đẩy nhanh tiến độ. Gói...