Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm

“Anh hùng” giao thông

Diệu Hương - 2023-05-31 08:00:37
Cao tốc Nha Trang – Cam Lâm về đích trước hạn được xem điểm sáng ở lĩnh vực giao thông trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm chậm trễ kéo dài. Cao tốc...