cao tốc ĐBSCL

Số km đường cao tốc của cả vùng ĐBSCL chỉ bằng một nửa tỉnh Quảng Ninh!

Đỗ Cao Bảo - 2023-02-20 09:40:09
Tỉnh Quảng Ninh, dân số chỉ có 1,36 triệu, diện tích 6.272 km2, thế mà số km đường cao tốc của tỉnh Quảng Ninh lớn hơn 2 lần số km đường cao tốc của cả...