Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết

Cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết hơn 12.500 tỷ đồng đang thành hình

2022-05-08 09:07:09
Di chuyển từ TP.HCM đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khoảng 183 km sẽ rút ngắn chỉ còn một nửa khoảng 2,5 giờ, khi cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết đưa vào sử dụng...