cán bộ nhà nước

“Bệnh công thần” biểu hiện “thói hư tật xấu” của cán bộ, Đảng viên

2019-10-22 17:11:16
Trong các căn bệnh mà cán bộ, đặc biệt là những cán bộ được bổ nhiệm chức danh lãnh đạo hay mắc phải thời gian vừa qua, bệnh “công thần” dù ít được...