cán bộ nghỉ hưu

Hoan nghênh cán bộ nghỉ hưu trước tuổi!

2020-09-16 10:57:02
Nhiều cán bộ không đủ tuổi tái cử đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện cho lớp kế cận phát triển Ngày 15-9, ông Đoàn Dụng, Giám đốc...