cán bộ dám nghĩ dám làm
Những cán bộ dám nghĩ, dám làm vì dân trong đại dịch cần khuyến khích bảo vệ
2021-10-11 06:33:30
Những lãnh đạo sáng tạo, dám nghĩ, dám làm xuất phát từ lợi ích của người dân trong đại dịch cần được khuyến khích bảo vệ như tinh thần của Tổng Bí...
Khi Đảng bảo vệ cán bộ “vượt rào”, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
2021-09-27 06:24:46
Chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám” đã được cụ thể hóa. Những cán bộ dám “vượt rào” đưa ra những chủ trương đột phá vì sự phát...
COVID-19: Phép thử năng lực và trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo
2021-09-10 10:28:36
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian dài, ảnh hưởng sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội… là phép thử thật sự năng lực và trách nhiệm của...
Đọc nhiều