cán bộ cấp chiến lược

Cán bộ chiến lược khóa XIII đạt giỏi, xuất sắc 100%

Tùng Lâm - 2020-03-02 18:01:38
Cả 86 học viên (100%) lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ chiến lược khóa XIII đều đạt loại giỏi, xuất sắc. Trong đó, 19 người xếp loại xuất sắc,...