cán bộ cấp cao

Tổng kết: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2019

Cánh Én - 2019-12-23 19:22:36
Trong năm 2019, nhiều cán bộ cấp cao đã phải chịu hình thức kỷ luật, có người bị cách hết chức vụ trong Đảng, có người bị khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày...