Camera hành trình
Dữ liệu GPS xử lý còn chuệch choạc, dữ liệu từ camera hành trình gấp vài ngàn lần sẽ thế nào?
2020-11-20 06:33:14
Sắp tới đây, xe khách trên 9 chỗ và xe container bắt buộc lắp đặt camera hành trình. Dữ liệu hình ảnh khổng lồ này sẽ được xử lý như thế nào trong khi việc...
Đọc nhiều