cấm vận Cuba

Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế kêu gọi Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Bích Vân - 2023-11-03 14:48:12
Trong hai ngày 1/11 và 2/11, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thảo luận về “Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt...