Các hồ thủy điện phía Bắc

Các hồ thủy điện phía Bắc vượt mực nước chết 8-22 m

Hạ Băng - 2023-06-28 08:55:04
Nước các hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, hiện vượt 8-22 m so với mực nước chết (ngưỡng nước phát điện an toàn). Ngày 27/6, tất cả hồ thủy...