Busan Hàn Quốc

Cơ sở thẩm mỹ trái phép chống đối lực lượng kiểm tra

2021-04-11 17:22:14
Vào cuối tháng 3 vừa qua, khi được kiểm tra đột xuất, một số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn TP.HCM đã chống đối bằng cách khóa cửa, không cho đoàn kiểm tra...