BOT giao thông

Vì sao các dự án BT, BOT giao thông ở TPHCM bị ‘khai tử’?

2020-06-22 07:53:29
TPHCM đã chính thức khai tử 2 dự án giao thông trọng điểm đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT (xây dựng – vận hành – chuyển giao) và đang xem xét dừng hàng...