bom xăng

Người đàn ông ném bom xăng sang nhà hàng xóm lúc nửa đêm

2020-11-22 11:12:18
Mâu thuẫn cá nhân không thể giải quyết, người đàn ông 61 tuổi đứng trên tầng 3 ném bom xăng sang nhà hàng xóm. Lửa từ bom xăng bùng lên tạo thành đám cháy lớn...