Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh được giới thiệu tái ứng cử ĐBQH

2021-03-13 11:47:07
100% cử tri tại Hội nghị của Ban Kinh tế Trung ương đồng ý giới thiệu ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ứng cử đại...