Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản

Những chuyến thăm mùa dịch: Tất cả đều cần Việt Nam

Đặng Trường - 2021-09-20 12:11:51
Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris mới kết thúc thì Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng của...