bộ trưởng lao động thương binh xã hội

Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội: Nam giới bị bạo lực gia đình ngày càng tăng

Bích Ngân - 2024-05-22 17:19:24
Ngày 22/5/2024, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm...