Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nói về ưu tiên hàng đầu của Bộ Xây dựng
2021-04-28 14:13:06
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết cơ quan này sẽ thay đổi tư duy làm luật, thiết kế các cơ chế chính sách trong việc phát triển nhà ở, đáp ứng...
Chân dung Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Hạ Trắng - 2021-04-08 10:30:00
Trong 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng, là thành viên Chính phủ trẻ nhất,  sinh...
Đọc nhiều