Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Chân dung Tân Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
Hạ Trắng - 2021-04-08 10:30:00
Trong 12 bộ trưởng, trưởng ngành vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Xây dựng, là thành viên Chính phủ trẻ nhất,  sinh...
Đọc nhiều