bỏ Tết cổ truyền

Tết “hội nhập”, vì sao chưa phải bây giờ?

Hạnh Phúc - 2023-01-30 08:00:48
Năm 2005, giáo sư Võ Tòng Xuân đã có một bài báo đề xuất “Tết hội nhập”. Và nhiều năm sau đó đây vẫn là đề tài bàn luận trên các diễn đàn và nền tảng...