bỏ phiếu trắng

Khi phiếu trắng là bánh mì “nuôi” những chiếc loa rè

Phạm Khoa - 2023-04-07 09:08:24
Không phải đến bây giờ, mà ngay từ cuối tháng 03/2022, câu chuyện Việt Nam bỏ phiếu trắng trong phiên họp lần hai của Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) đối...