bo phieu tin nhiem

Nội dung quan trọng nhất từ Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng

Hạ Băng - 2023-05-29 09:44:52
“Quốc hội nghiên cứu sửa Nghị quyết 85/2014/QH13 để có sự chuẩn bị từ sớm, từ xa, kỹ lưỡng, chặt chẽ cho công tác lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội...