bộ nhiệm người thân

Ghế ngon ăn chỉ ‘con ông cháu cha’ lọt cửa vào ngồi

2019-09-27 08:02:07
Không có chút kinh nghiệm thực tế nào nhưng khi tuyển dụng thì bao giờ con quan, con sếp cũng thắng thế, được giới thiệu vào những vị trí “ngon ăn”. Chia sẻ...