Bitcoin Việt Nam

Bitcoin vượt vốn hóa thị trường 1.000 tỷ USD, ai hưởng lợi?

2021-02-20 12:38:30
Theo trang web chuyên cung cấp dữ liệu tiền điện tử Coinmarketcap.com, tính từ ngày 1/1 vừa qua, giá trị của đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng hơn 86%...