biểu tình ở pháp

Biểu tình thành bạo lực khắp châu Âu trong ngày Quốc tế lao động

2023-05-02 11:14:30
Trong Ngày Quốc tế lao động, nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực tại nhiều nước, từ Pháp, Ý đến Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ.. Lửa bùng lên giữa các cuộc...