bieu tinh canada

Thủ tướng Canada phẫn nộ trước sự bất lực của cảnh sát

2022-02-17 14:15:49
Thủ tướng Canada Justin Trudeau phẫn nộ với sự bất lực của cảnh sát địa phương trước các cuộc biểu tình, dẫn đến quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp. Sau...