biên giới 1979

“Giặc đã tan rồi, sao anh vẫn chưa về với em?”

2020-10-09 05:59:09
Dưới đây là nội dung 1 bức thư đã lưu lạc suốt 34 năm của liệt sĩ Nguyễn Thái Hòa. Anh gửi về cho người yêu trước khi bước vào cuộc hành quân mà chính anh...