biên chế công chức

Thấy gì từ việc gần 40.000 công chức nghỉ việc?

2023-07-10 17:31:34
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận một dòng chảy lớn của cán bộ, công chức, viên chức rời bỏ cơ quan nhà nước, mở ra một thực trạng mới đầy...