Bí thư huyện ủy

Thí điểm tuyển chọn Bí thư Huyện ủy, thi tuyển Giám đốc Sở

2020-02-24 07:00:52
Việc thi tuyển thể hiện quyết tâm của người đứng đầu và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn tìm người tài phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát...