Berlin

Dịch COVID-19: Đức chính thức phong tỏa toàn phần từ ngày 16/12

2020-12-13 20:10:17
Trong thời gian phong tỏa, các nhà trẻ và trường học cũng sẽ đóng cửa hoặc chuyển sang học trực tuyến; việc đốt pháo và tụ tập đông người ở nơi công cộng...