Bệnh viện K

Điều tra việc đấu thầu, mua sắm thiết bị với 2 gói thầu tại Bệnh viện K

Bích Ngân - 2023-02-12 21:14:51
Cơ quan chức năng đã chuyển Bộ Công an điều tra việc đấu thầu mua sắm thiết bị đối với 2 gói thầu cung cấp lắp đặt thiết bị xạ trị tại Bệnh viện...