Be
Ngày 1-4, dừng thí điểm ứng dụng đặt xe
2020-02-14 18:26:14
Các xe dưới 9 chỗ đang thực hiện chở khách, nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu… Bộ GTVT vừa...
Đọc nhiều