bầu Thủ tướng

Kết quả bầu cử Quốc hội tại Campuchia có ảnh hưởng tới quan hệ với Việt Nam?

Hạ Băng - 2023-07-27 16:28:12
Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ từ chức và chuẩn bị cho con trai ông, Hun Manet, kế nhiệm. Liệu sự chuyển giao này có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa...