bão số 14

Bão số 14 giữ nguyên hướng di chuyển, dự báo tiếp tục mạnh lên

2020-12-21 08:07:58
Trong nhiều giờ qua, bão số 14 (bão Krovanh) vẫn giữ nguyên hướng di chuyển Tây Tây Nam và được dự báo tiếp tục mạnh lên. Vị trí và hướng di chuyển của bão...