báo lỗ

Đào than lên bán mà nợ tới 74.000 tỉ đồng

Bích Ngân - 2000-02-17 15:22:12
74.000 tỉ đồng – hơn 3 tỉ USD, là số nợ của Tập đoàn Công nghiệp Than, Khoáng sản Việt Nam (TKV). Số nợ này lớn gấp 1,6 lần vốn sở hữu (45.000 tỉ đồng) Quái...