bảo hiểm xã hội việt nam
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật cựu Thứ trưởng và cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
2021-09-09 18:20:08
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và một cựu Thứ trưởng Bộ Lao động,...
Đọc nhiều