bảng xếp hạng toàn cầu

Ngân hàng Việt đang ở đâu trên bảng xếp hạng toàn cầu?

M.N - 2023-03-01 11:50:10
Theo báo cáo của Brand Finance, năm 2023 các thương hiệu ngân hàng Việt Nam có mức tăng trưởng tổng thể về giá trị thương hiệu lên tới 31,3% so với năm 2022. Có...